Stichting Camera in the Smiling Sun

Balans - 2017

                            Valuta EUR
           
           31 december 2017       31 december 2016
    Debet  Credit Debet Credit
Activa          
  Bank 7.974                        9.432  
  Overlopende activa                                         0                    793  
Totaal Activa   7.974   10.225  
           
Passiva          
  Eigen Vermogen   6.941   6.508
  Overlopende passiva                  1.033                                  3.717
Totaal Passiva     7.974   10.225
           
 Totaal Balans   10.225  10.225       8.707  8.707

 

 

Winst & Verlies - 2017 

                                                                             Valuta EUR
                                                                                                         
             31 december 2017                      31 december 2016        
    Debet Credit Debet Credit
Kosten        
  Algemene kosten (incl. drukkosten) 933    5.232  
  vergoedingen 191   175  
  verstrekte camera's                           533                         934  
Totaal kosten 1.657    6.341   
           
Opbrengsten        
  Giften   1.568    2.072
  Verkoop foto's en kalenders                        0                     6.089 
Totaal Opbrengsten   1.568    8.161 
                  
Resultaat  89       1.821